Arbetsbodar

Harmets modulverksamhet inleddes med tillverkningen av träbodar för uthyrningsföretag. Företaget har tillverkat träbodar sedan 1997.

Bodarna finns i två huvuddimensioner:

Alternativ 1 – Externa dimensioner 8500 x 3000 x 3000 (Används främst i Skandinavien och Estland)
Alternativ 2 – Externa dimensioner 6100 x 3000 x 3000 (Används främst i Estland)

Andra bodar:

  • Moduler för säkerhetspersonal
  • Kiosker
  • Dusch- och toalettmoduler
  • Portabel toilet (500 l tank, uppvärmd)

Företaget kan också tillverka skräddarsydda bodar enligt kundspecificerade dimensioner. När det gäller skräddarsydda bodar måste du alltid räkna med lite längre leveranstider.